صفحه آرشیو

علی میر خلف زاده

کتاب داستان هایی از اخلاق و رفتار امام سجاد زین العابدین علیه السلام

داستان هایی از اخلاق و رفتار امام سجاد زین العابدین علیه السلام * مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور: داستان هایی از اخلاق و رفتار امام سجاد زین العابدین علیه السلام/علی میر خلف زاده، ۱۳۴۳ مشخصات نشر: قم: انتشارات محمد و آل محمد(ص)، ۱۳۸۳٫…