صفحه آرشیو

عمر

عمر

سؤال از مقام علمی عمر و جواب آن

سؤال از مقام علمی عمر و جواب آن نواب: امروز صبح جمعی در منزل بنده بودند، تمام مجلس ذکر خیر جناب عالی بود. در اطراف مذاکرات شب­ها گفتگو می‌شد، روزنامه‌ها و مجلات خوانده می‌شد و در اطراف بیانات طرفین بحث می‌نمودیم. یکی از بنده زاده‌ها (عبد…

حکومت عمر

ابوبکر در بیماری خود تصمیم گرفت که عمر را به خلافت و جانشینی خود تعیین و به مردم اعلام کند.() با «عبدالرحمن بن عَوْف» و «عثمان» در نهان مشورت کرد و آن دو نیز موافقت خود را اظهار کردند. پس وصیّت‌نامه‌ای…