صفحه آرشیو

عمومی

عمومی

زهد یا عوام فریبی خلفای سه گانه (۳)

انتخاب کارگزارانخلیفه دوم اعتقاد داشت که در اعطای مسئولیت‌های کشوری و لشکری، تنها ملاک انتخاب، توانمندی افراد بوده و نبایستی در پی دینداری و عدالت ورزی مسئولان حکومتی بود. الف) انتخاب مغیره بن شعبهابن عبدربه در اوایل کتاب العقد الفرید…

زهد یا عوام فریبی خلفای سه گانه (۲)

استفاده شخصی از بیت المالهمچنین درباره ساده زیستی خلیفه و دقت نظر او در استفاده از بیت المال شاهد این ادعا هستیم که:ابوبکر در هنگام وفات به عایشه وصیت کرد تا شتری را که برای سواری از آن استفاده می‌کرد و کاسه‌ای که در آن غذا…

زهد یا عوام فریبی خلفای سه گانه (۱)

انگیزه زهد زمامداراناز آنجا که مردم معاصر با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به زندگی ساده خو کرده و از ساده زیستی پیشوای خود خرسنده بودند، این ویژگی را از مهم ترین معیارهای زمامداری می‌شناختند.اگر فردی در بهره وری از دنیا، زهد و…