صفحه آرشیو

عوامل نادیده گرفتن غدیر و اجتماع در سقیفه

عوامل نادیده گرفتن غدیر و اجتماع در سقیفه

عوامل نادیده گرفتن غدیر و اجتماع در سقیفه واقعه مهم غدیرخم، از طریق روایات شیعه و سنی، به طور متواتر نقل شده است و در اصل وقوع آن هیچ تردیدی نیست. پس باید به این پرسش پاسخ داد که چه عواملی سبب شد تا پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و…