صفحه آرشیو

غدیرخم در آثار پژوهشی انگلیسی زبان غرب (۲)

غدیرخم در آثار پژوهشی انگلیسی زبان غرب (۱)

غدیرخم در آثار پژوهشی انگلیسی زبان غرب (۱) مقدمهغدیرخم یکی از مهم ترین، کلیدی ترین و سرنوشت سازترین نقاط تاریخ اسلام است که در آن، دست کم به اعتقاد شیعه، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سرنوشت آینده ی جهان اسلام را تعیین…

غدیرخم در آثار پژوهشی انگلیسی زبان غرب (۲)

غدیرخم در آثار پژوهشی انگلیسی زبان غرب (۲) حدیث غدیرخم و میزان پوشش منابع حدیثی و تاریخی نسبت به آنیکی از تئوری های ارائه شده در مورد حدیث غدیرخم، انتشار گسترده ی آن در زمان بنی امیه و در مقابل، تحت الشعاع قرار گرفتن و یا حتی…