صفحه آرشیو

غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام (۳)

غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام (۳)

غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام (۳) در این زمینه شیخ محمّد بن مسعود عیاشی رحمه الله روایتی را از جعفر بن محمّد خزاعی از پدرش نقل می کند: محمّد خزاعی می گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و…