صفحه آرشیو

غدیر خم و سقیفه بنی ساعده (۱)

غدیر خم و سقیفه بنی ساعده (۱)

غدیر خم و سقیفه بنی ساعده (۱) مقدّمهدر تاریخ صدر اسلام دو حادثه مهم رخ داده است که در وقایع پس از خود، به ویژه دسته بندی درونی نظام اسلامی تأثیر به سزایی داشته و هر دو مورد در ماه های پایانی عمر پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)…