صفحه آرشیو

غدیر خم و سقیفه بنی ساعده (۳)

غدیر خم و سقیفه بنی ساعده (۳)

غدیر خم و سقیفه بنی ساعده (۳) نقل غدیر در منابعکتاب ها و آثار حدیثی، تفسیری، تاریخی و کلامی امامیه مشحون از واقعه غدیر و اثبات این قضیه و استدلال و احتجاج به مدلول و محصّل آن است. دانشمندان اهل سنت نیز این واقعه را محقق دانسته…