صفحه آرشیو

غزوه هاى رسول خدا

جنگ های زمان پیامبر(ص) را نام ببرید؟

شماره جنگ های زمان پیامبر و غزوه هاى رسول خدا ( ص ) ( تاریخ پیامبر اسلام ، دکتر محمد ابراهیم آیتى ، ص : ۲۳۸ ) مسعودى مى نویسد : غزوه هائى که رسول خدا خود همراه سپاه اسلام بود ۲۶ غزوه است و برخى آن را ۲۷ غزوه نوشته اند ، جهت اختلاف آن…