صفحه آرشیو

غسل زیارت حضرت معصومه

غسل زیارت حضرت معصومه

غسل زیارت حضرت معصومه خلاصه پرسش آیا غسل زیارت برای زیارت مزار حضرت معصومه (س) وارد شده است؟ پرسش آیا غسل زیارت برای زیارت مزار حضرت معصومه (س) وارد شده است؟ آیا نماز زیارت برای ایشان وارد شده است؟ پاسخ تفصیلی…