صفحه آرشیو

فاطمه زهرا

فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص)

فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص) ما زالت بعد ابیها معصبه الرأس باکیه العین، محترقه القلب. «بعد از رحلت پیامبر پیوسته شال عزا به سر بسته بود، چشمانی گریان و قلبی سوزان داشت». * * * دوران شیرین زندگانی بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام اللّه…