صفحه آرشیو

فاطمه

آیا امام حسین (ع) دختری بنام رقیه یا سکینه داشته است؟

آیا امام حسین (ع) دختری بنام رقیه یا سکینه داشته است؟ پرسش آیا امام حسین (ع) دختری به نام رقیه یا سکینه داشت که در دمشق در سن حدود سه یا چهار سالگی از دنیا رفته باشد؟ پاسخ اجمالی گرچه بسیاری از مورخان در منابعشان از دختری خردسال برای…