صفحه آرشیو

فتح خیبر به دست امیر المومنین علی علیه السلام

فتح خیبر به دست امیر المومنین علی علیه السلام

فتح خیبر به دست امیر المومنین علی علیه السلام در مجمع البیان در داستان فتح خیبر می گوید: وقتی رسول خدا(ص) از حدیبیه به مدینه آمد، بیست روز در مدینه ماند آنگاه برای جنگ خیبر خیمه زد. ابن اسحاق به سندی که به مروان اسلمی دارد از پدرش از…