صفحه آرشیو

فرقه حروفيه

فرقه حروفيه

فرقه حروفیه (۱)

تاریخ اعتقاد به خاصیت حروف در اسلام تاریخ اعتقاد به خاصیت داشتن حروف در اسلام بسیار کهن است . ابن ندیم در الفهرست (ص۴۲۹) معزمین یعنی دعانویسان را دو گروه دانسته ، یکی را صاحب طریقه محموده و روش پسندیده نام نهاده، دوم را مذموم و ناپسندیده…

فرقه حروفیه (۲)

نگاهی به اعتقادات حروفیه فضل اله عارف مسلک بود و مبانى‏ وحدت وجودى مکتب محیى‏الدین ابن عربى در ذهن او و شاگردانش رسوخ کامل داشت و خود را طبق مصطلحات آن‏ مکتب «خاتم الولایه» مى‏شمرد، ضمن آنکه بازى با حروف و ارقام…