صفحه آرشیو

فرق نظام ولائی با پادشاهی

فرق نظام ولائی با پادشاهی

فرق نظام ولائی با پادشاهی ولایت و ولایت پذیری چه تفاوتی با سلطنت و پادشاهی دارد؟ پاسخ اجمالی بین نظام ولایی و حکومت اسلامی با نظام و حکومت پادشاهی فرق های اساسی وجود دارد که این فرق ها در چند محور قابل بررسی است:…