صفحه آرشیو

فرمایش امام زمان بر عدم تحقیق درباره علت عیبت

فرمایش امام زمان بر عدم تحقیق درباره علت غیبت

فرمایش امام زمان بر عدم تحقیق درباره علت غیبت خلاصه پرسش آیا امام زمان(عج) توصیه فرمودند که از جست‌وجو و تحقیق در باره دلیل غیبت، زمان ظهور و ... بپرهیزیم؟! پرسش بر اساس این حدیث: «پس باب پرسش از اموری که به…