صفحه آرشیو

فرهنگ وقف

وقف و تأمین هزینه های جبهه فرهنگی اسلام

اسلام دین جامعی است که برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه وقف را وضع نموده است تا مردم با سرمایه های خویش به پشتیبانی جبهه فرهنگی اسلام بشتابند و از این طریق پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل را زودتر محقق نمایند. شناخت دقیق وقف و…