صفحه آرشیو

فضائل امام صادق علیه السلام

ویژگی‌ها و فضایل امام صادق (سلام الله علیه) از دیدگاه مخالفین

ویژگی‌ها و فضایل امام صادق (سلام الله علیه) از دیدگاه مخالفین  به بیان سخاوی: “مجموعه‌های متعددی را می‌طلبد تا بتوان فضایل و مناقب امام صادق (ع) را بیان نمود”.(۱) این نوشتار کوتاه از بیان تمامی این فضایل، ناتوان است. از سوی دیگر، به…