صفحه آرشیو

فضائل

فضائل

امام حسن مجتبی (علیه السلام) که بود؟ و چه فضائل و مناقبی داشت؟

پاسخ 🌹  امام حسن، فرزند علی بن ابی‌طالب (علیه السلام) ، سرور جوانان بهشت است. ☘️  کنیه‌ اش ابو محمد است. 🌷  لقب‌ های آن ‌حضرت عبارتند از: سیّد، زکی، مجتبی و تقی. 🌹 فضائل و مناقب امام حسن (علیه السلام) ۱️⃣ نام‌گذاری امام حسن…

معناشناسى واژه «صابئن» در قرآن

واژه‏شناسى صابئینواژه صابئین جمع مذکر سالم از «صابئ» مى‏باشد که مفرد آن با ابدال همزه به حرف یاء «صابى» خوانده مى‏شود. لغت‏پژوهان درباره ماده این واژه و معانى آن گوناگون سخن گفته‏اند.…

صابئین در قرآن

طرح مسأله, سوالات و فرضیه هاقرآن کریم در سه جا از گروهى به نام صابئین یاد نموده و آن ها را در ردیف اهل کتاب یعنى یهودى ها, مسیحیان و مجوس قرار داده است.(۱) بحث و بررسى در مورد ماهیت این گروه, از همان قرن هاى نخست, توجه مسلمانان و در قرون…

صابئیان کیستند؟

صابئان یا همان فرقه ای که به پروردگاری خالق ایمان داشتند و معتقد بودند با جسم نمی توان به او رسید و تنها راه پیوند، ارتباطی روحانی ست، بسیار قدیمی هستند. صابئان در واقع- مطابق نظر بیرونی- از اسرای بابل بودند که بخت نصر آن ها را از بیت…