صفحه آرشیو

فضیلت ذکر صلوات

فضیلت ذکر صلوات بر محمد وآل محمد

فضیلت ذکر صلوات بر محمد وآل محمد خلاصه پرسش برخی روایات، ذکر صلوات را برترین عمل در روز جمعه اعلام کرده است. آیا صلوات ارزشمندتر است یا کمک به نیازمندان و مستمندان؟! پرسش منظور از این حدیث امام صادق(ع) چیست: «هیچ عملی…