صفحه آرشیو

فقه پزشکی

جلد نخست کتاب «فقه پزشکی» منتشر شد

از سوی بسیج جامعه پزشکی؛ جلد نخست کتاب «فقه پزشکی» منتشر شد جلد نخست کتاب فقه پزشکی از سوی سازمان بسیج جامعه پزشکی در چندین فصل چاپ و روانه بازار نشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب فقه پزشکی از سوی سازمان بسیج جامعه پزشکی در شش فصل و ۲۰۴…