صفحه آرشیو

فلسفه حقوقی تشیع و امامت

فلسفه حقوقی تشیع و امامت

فلسفه حقوقی تشیع و امامت ۱) طرح مسأله اسلام ، برخلاف برخی ادیان ، نه تنها از حوزه فردی در گذشته وبه زندگی اجتماعی پای نهاده ، بلکه سایه فراگیر خویش را بر بسی از ابعاد زندگی ، دست کم در چارچوبه وکلیات گسترانیده است . پس چون دین…