صفحه آرشیو

فلسفه سينه زني و خيمه زني و زنجيرزني

فلسفه سینه زنی و خیمه زنی و زنجیرزنی

فلسفه سینه زنی و خیمه زنی و زنجیرزنی فلسفه سینه زنی و خیمه زنی و زنجیرزنی و خود را در گل انداختن و دست را به بالا بردن و لرزاندن آن چیست؟ بدون تردید اصل عزاداری و اقامه ماتم برای شهداء و آزاد مردان تاریخ، در اسلام سابقه دیرین دارد و از…