صفحه آرشیو

فلسفه لعن در دیدگاه اسلامی

فلسفه لعن در دیدگاه اسلامی

فلسفه لعن در دیدگاه اسلامی چرا شیعه دشمنان اسلام و مسلمین و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و اهل بیتش را لعن مى کند؟ آیا واژه لعن و به طور کلّى تبرّى، موجب خشونت گرایى و دشمن تراشى نیست؟ آیا موجب تفرقه بین مسلمانان و در…