صفحه آرشیو

قرشی

کتاب تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام

تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام مشخصات کتاب: سرشناسه : قرشی، باقرشریف، - ۱۹۲۶ عنوان و نام پدیدآور : تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام/ تالیف باقرشریف قریشی؛ ترجمه محمدرضا عطائی مشخصات نشر : : کنگره جهانی حضرت رضا(ع)، ۱۳۷۲٫…