صفحه آرشیو

قضا شدن نماز صبح پیامبر

قضا شدن نماز صبح پیامبر

قضا شدن نماز صبح پیامبر خلاصه پرسش آیا صحیح است که یک بار نماز صبح حضرت رسول خدا(ص) قضا شد؟ پرسش می‌خواستم بدانم این‌که می‌گویند یک بار نماز صبح حضرت رسول خدا(ص) قضا شد صحیح است یاخیر؟ (البته این مطلب را در کتابی که…