صفحه آرشیو

قمه زنی

بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی

بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی چکیده عزاداری برای سیدالشهدا (ع) از بارزترین مصادیق تعظیم شعایر تشیع است که جامعه شیعی به آن اهتمام دارد. این شعار فراگیر شیعیان، امروزه در برخی مناطق همراه با اعمالی همچون قمه‌زنی…