صفحه آرشیو

كتك‏ زدن زن

کتک‏ زدن زن

کتک‏ زدن زن فلسفه اینکه در قرآن در مورد نافرمانی زن از شوهر به مرد اجازه داده است که زن را بزند چیست؟ شکی نیست که زن امانت الهی نزد شوهر و قابل احترام و تکریم است. تحقیر، استهزاء، توهین و تنبیه و کتک زدن زن جایز نیست و اگر قرآن…