صفحه آرشیو

كثرت دعا و نيايش

اوصاف شیعیان:کثرت دعا و نیایش

کثرت دعا و نیایش امام باقر  به ابا مقدام فرمود: «یا أَبا مِقدام، إِنَّما شیعَهُ عَلىٍ ... کَثیِرَهٌ سُجُودُهُم، کَثیِرهٌ دُمُوعُهُم، کَثیرَهٌ دُعائُهُم؛ اى ابا مقدام! همانا شیعیان على  کسانى هستند که سجده آنان زیاد، اشکهاى آنان…