صفحه آرشیو

لازمه اعتقاد شیعه به بدا، نسبت دادن ناآگاهی به خدا

لازمه اعتقاد شیعه به بدا، نسبت دادن ناآگاهی به خدا

لازمه اعتقاد شیعه به بدا، نسبت دادن ناآگاهی به خدا آیا لازمه اعتقاد شیعه به «بدا»، نسبت دادن ناآگاهى به خداست؟ جواب: «بدا» از عقاید اسلامى است که همه مسلمانان جهان بدان عقیده راسخ دارند، به شرط آن که درست تفسیر شود، هر چند برخى از…