صفحه آرشیو

لعن خلفا در زیارت عاشورا و ادعای وحدت

لعن خلفا در زیارت عاشورا و ادعای وحدت

لعن خلفا در زیارت عاشورا و ادعای وحدت چطور است که شما مدعی وحدت هستید و در بهترین و مهمترین دعایتان که همان زیارت عاشورا است خلفایمان را لعن و نفرین می کنید. در پاسخ به این سوال توجه به چند مطلب ضروری است: اولا در هیچ فرازی از زیارت…