صفحه آرشیو

مأموریت اهل بیت علیهم السلام

مأموریت اهل بیت علیهم السلام

مأموریت اهل بیت علیهم السلام مأموریت اهل البیت(ع) چیست؟ پاسخ اجمالی اهل بیت پیامبر گرامی(ص) - که همان پنج تن آل عبا؛ یعنی حضرت محمد (ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) هستند و در توسعه مفهومی شامل معصومین می شود– به هیچ چیز جز خدا و رضای…