صفحه آرشیو

مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث

مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث

مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث تاریخ تاسیس ۱۳۶۲ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث مجموعه‌ای تحقیقی، پژوهشی و انتشاراتی در قم. این مؤسسه که با رویکرد احیاء میراث…