صفحه آرشیو

مؤسسه آینده روشن

مؤسسه آینده روشن

مؤسسه آینده روشن تاریخ تاسیس ۱۳۸۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه این مؤسسه در سال ۱۳۸۳ در شهر مقدس قم به همت شماری از فضلا و اساتید حوزه و دانشگاه و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف تبیین و…