صفحه آرشیو

مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیة الله (عج)

مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیه الله (عج)

مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیه الله (عج) مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیه الله (عج) تاریخ تاسیس ۱۳۷۶ کشور مکان استقرار ایران-قم اهداف و چشم انداز هدف از تاسیس مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیه الله (عج) رفع مشکلاتی بوده که در نظام…