صفحه آرشیو

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی تاریخ تاسیس ۱۳۶۷ کشور مکان استقرار قم، اصفهان، خمین، نجف تاریخچه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) به منظور جمع آوری، طبقه بندی، نگهداری، تنظیم، ترجمه و نشر آثار امام…