صفحه آرشیو

مؤسسه علامه مجدّد، وحيد بهبهانى

مؤسسه علامه مجدّد، وحید بهبهانى

مؤسسه علامه مجدّد، وحید بهبهانى تاریخ تاسیس ۱۳۷۰ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مؤسسه علامه مجدّد، وحید بهبهانى قدّس سرّه، مرکز تحقیق و نشر آثار فقهاى امامیه، با عنایات امام عصر حضرت بقیه الله الاعظم عجّل…