صفحه آرشیو

مؤسسه فرهنگی آل البیت

مؤسسه فرهنگی آل البیت (ع) ـ برلین

مؤسسه فرهنگی آل البیت (ع) ـ برلین تاریخ تاسیس ۱۳۸۴ کشور مکان استقرار آلمان-برلین وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه این مؤسسه وابسته به مؤسسه آل البیت ترکیه می باشد که فعالیتهای خود را در…