صفحه آرشیو

مؤسسه فرهنگی هنری یاسین امین

مؤسسه فرهنگی هنری یاسین امین

مؤسسه فرهنگی هنری یاسین امین تاریخ تاسیس ۱۳۷۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه در عصر حاضر، فراگیر شدن افکار و اندیشه‌ها مستلزم بهره‌گیری از فن‌آوری نوین ارتباطی است. نقش رایانه امّا در این میان برجسته‌تر…