صفحه آرشیو

ماتریدیه

ماتریدیه

تاریخچه فرقه ماتریدیه

با دقت در تاریخ مکتب ماتریدی، به روشنی ثابت می‌شود که او اندیشه‌های کلامی خود را از ابوحنیفه گرفته، زیرا ابوحنیفه پیش از آنکه به فقه بپردازد، دارای حلقه کلامی بوده است از روزی که مسائل کلامی در محیط اسلامی به صورت ساده…

باورهاى کلامى ماتریدیان

درآمد ماتريديه، فرقه كلامى نسبتاً بزرگى از اهل سنت و جماعت است كه پايه گذار آن، ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدى سمرقندى تقسيم مى شوند كه آغاز تأسيس هر دو فرقه به قرن چهارم هجرى بازمى گردد. ابوالحسن اشعرى (متوفاى 326ق)…