صفحه آرشیو

ماجرای سخن گفتن امام علی با مار بزرگ و باب الثعبان

ماجرای سخن گفتن امام علی با مار بزرگ و باب الثعبان

ماجرای سخن گفتن امام علی با مار بزرگ و باب الثعبان خلاصه پرسش آیا اژدهایی وارد مسجد کوفه شده و با امام علی(ع) گفت‌وگو کرد؟! آیا نام‌گذاری یکی از ورودی‌های مسجد کوفه به «باب الثعبان» به همین دلیل است؟ چرا به آن ورودی،…