حُبُّ المال یُقَوّی الآمالَ ‌و یُفسِدُ الأعمال؛ 🌹 مال‌دوستی، آرزوها را تقویت می‌کند و اعمال را از بین می ‌برد. 📚 غرر الحکم، ح ۴۸۷۵