صفحه آرشیو

ماهیت عشق

ماهیت عشق

ماهیت عشق

معنی لغت عشقدر زبان عربی می‏گویند کلمه " عشق " در اصل از ماده " عشقه‏ " است، و " عشقه " نام گیاهی است که در فارسی به آن " پیچک " می‏گویند که به هر چیز برسد دور آن می‏پیچد، مثلا وقتی به یک گیاه دیگر می‏رسد دور آن…