صفحه آرشیو

مبادی عصمت

مبادی عصمت

مبادی عصمت عصمت و جایگاه آن یکی از مهم‌ترین مباحث در علم امام‌شناسی، بحث «عصمت» است. ضرورت این بحث هنگامی مشخص خواهد شد که بدانیم حجیت قول و فعل و تقریر امام در گرو اثبات عصمت است و بدون آن نمی‌توان به عمل و سخن امام اعتماد کرد یا به آن…