مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: مبادی عصمت

مبادی عصمت

مبادی عصمت

مبادی عصمت عصمت و جایگاه آن یکی از مهم‌ترین مباحث در علم امام‌شناسی، بحث «عصمت» است. ضرورت این بحث هنگامی مشخص خواهد شد که بدانیم

ادامه مطلب »