صفحه آرشیو

متون دینی و آثار علمی ائمه راز گشا و راهنما (2)

متون دینی و آثار علمی ائمه راز گشا و راهنما (۱)

متون دینی و آثار علمی ائمه راز گشا و راهنما (۱) درآمدی بر نوشتاراز هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»…

متون دینی و آثار علمی ائمه راز گشا و راهنما (۲)

متون دینی و آثار علمی ائمه راز گشا و راهنما (۲) متون صادره از امام حسین علیه السلامدوره ی امام حسین علیه السلام، دوره ی یکه تازی بنی امیه و تلاش در ایجاد انحرافات بزرگ فکری، فرهنگی و اجتماعی بود. آن ها مفاهیم اصیل دین را مورد…