صفحه آرشیو

مجتمع آموزش عالی فقه

مجتمع آموزش عالی فقه

مجتمع آموزش عالی فقه تاریخ تاسیس ۱۳۸۸ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مجتمع آموزش عالی فقه یکی از مراکز مهم آموزشی - تربیتی جامعه‌المصطفی- العالمیه می‌باشد که در مدرسه‌ مبارکه حجتیه مستقر می‌باشد. مرحوم حضرت…