صفحه آرشیو

مجتمع فرهنگی امام صادق (علیه السلام) ـ بیروت

مجتمع فرهنگی امام صادق (علیه السلام) ـ بیروت

مجتمع فرهنگی امام صادق (علیه السلام) ـ بیروت تاریخ تاسیس ۱۳۸۵ه.ش کشور مکان استقرار لبنان-بیروت وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه این مجتمع فرهنگی ـ اجتماعی یکی از…