مجتمع فرهنگی امام صادق (علیه السلام) ـ بیروت     تاریخ تاسیس ۱۳۸۵ه.ش کشور مکان استقرار لبنان-بیروت وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه این مجتمع فرهنگی ـ اجتماعی یکی از مراکز وابسته به دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) در بیروت سال ۱۳۸۵ شمسی افتتاح گردید. این مجتمع […]