صفحه آرشیو

مجمع احیای فرهنگ اسلامی

مجمع احیای فرهنگ اسلامی

مجمع احیای فرهنگ اسلامی تاریخ تاسیس ۱۳۶۷ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه نام فعلی:مجمع احیای فرهنگ اسلامی نام عربی:مجمع احیاء الثقافۀ الاسلامیۀ ماهیت:آموزشی، پژوهشی زمینه فعالیت:کلام …