تاریخ تاسیس   اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ ش  کشور مکان استقرار  ایران تهران       هیات امنا  شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت علیهم السلام را تشکیل    میدهند: حضرات آیات، حجج اسلام و آقایان: محسن اراکی (از ایران)؛ محمدعلی تسخیری (از ایران)؛ محمدعلی محسن تقوی (از هندوستان)؛ سید عمار الحکیم (از عراق)؛ نبیل الحلباوی (از سوریه)؛ […]