صفحه آرشیو

مجمع ذخائر اسلامی

مجمع ذخائر اسلامی

مجمع ذخائر اسلامی تاریخ تاسیس ۱۳۵۵ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه سال تأسیس و مؤسس هنگامی که علامۀ محقق سید احمد حسینی اشکوری در سال ۱۳۵۰ هـ. ش از نجف اشرف به زادبوم جدش سید حسن اشکوری مراجعت کرد  و در…